Kilometervergoeding

Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat mag worden terugbetaald in het kader van de terugbetaling van de in het kader van het vrijwilligerswerk gemaakte kosten:

Periode Bedrag
01/01/24 - 31/03/24 0,4269 EUR
01/10/23 - 31/12/23 0,4259 EUR
01/07/23 - 30/09/23 0,4237 EUR
01/04/23 - 30/06/23 0,4246 EUR
01/01/23 - 31/03/23 0,4259 EUR
01/10/22 - 31/12/22 0,4201 EUR
01/07/22 - 30/09/22 0,4170 EUR
01/03/22 - 30/06/22 0,4020 EUR
01/01/22 - 28/02/22 0,3707 EUR

Aanpassing kilometervergoeding voortaan driemaandelijks

De regering heeft beslist om met ingang van 1 oktober 2022 de kilometervergoeding die de werkgever kan betalen elk trimester aan te passen. Zo kan sneller worden gereageerd op schommelingen van de brandstofprijzen. Tot nu toe gebeurde dit immers maar 1 keer per jaar.

Lees de mededeling van de minister van Sociale Zaken (.pdf)

Herinnering

Krachtens artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers mag de organisatie de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig of fiets voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt voor zover de in dit geval uitbetaalde kilometervergoeding het bedrag niet overschrijdt dat wordt vastgesteld in de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, conform het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van het federaal openbaar ambt.