Geïndexeerde vergoeding

De van kracht zijnde wetgeving (1) stelt dat de vrijwilligers die aan alle gestelde voorwaarden beantwoorden, bepaalde bedragen per dag en per kalenderjaar kunnen ontvangen, zonder dat deze - overigens in dezelfde grenzen fiscaal vrijgestelde - kostenvergoedingen aanleiding geven tot onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers of der zelfstandigen. Deze bedragen zijn maximumbedragen. De verenigingen zijn vrij om een lagere forfaitaire kostenvergoeding toe te kennen of helemaal geen kosten te vergoeden aan de vrijwilligers.

Die geïndexeerde bedragen variëren (2) ingevolge de spilindexoverschrijdingen. Aangezien voornoemde wetgeving een jaarbedrag instelt, gaat de indexering in per 1 januari van het jaar volgend op de spilindexoverschrijding(en), zodat een spilindexoverschrijding die bijvoorbeeld in 2011 plaatsvond pas gevolgen sorteert vanaf 1 januari 2012.

Geïndexeerde bedragen sinds 2005

Kalenderjaar

Bedragen per dag

Bedragen per jaar

Bedragen per jaar voor bepaalde categorieën vrijwilligers (3)

Bedragen per jaar voor de zorgsector

Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, geldende bedragen € 41,48 € 1659,29 € 3047,43 -
Van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, geldende bedragen € 40,67 € 1626,77 € 2987,70 € 4067,05
Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, geldende bedragen € 36,84 € 1473,37 € 2705,97 -
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, geldende bedragen € 35,41 € 1416,16 € 2600,90 -
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, geldende bedragen € 34,71 € 1388,40 € 2549,90 -
Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, geldende bedragen € 34,71 € 1388,40 € 2549,90 -
Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, geldende bedragen € 34,03 € 1361,23 - -
Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, geldende bedragen € 33,36 € 1334,55 - -
Van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38 - -
Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38 - -
Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38 - -
Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38 - -

Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, geldende bedragen

€ 31,44

€ 1257,51

- -

Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, geldende bedragen

€ 30,82

€ 1232,92

- -

Van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, geldende bedragen

€ 30,22

€ 1208,72

- -

Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009, geldende bedragen

€ 30,22

€ 1208,72

- -

Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008, geldende bedragen

€ 29,05

€ 1161,82

- -

Van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, geldende bedragen

€ 28,48

€ 1139,02

- -

Van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, geldende bedragen

€ 27,92

€ 1116,71

- -

Van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005, geldende bedragen

€ 27,37

€ 1094,79

- -

(1) Artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. De specifieke categorieën bedoeld in dit koninklijk besluit, zijn:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

(2) zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

(3) Bepaalde categoriën vrijwilligers:

  • Vrijwilligers die bepaalde functies in de sportsector uitoefenen en geen sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangt.
  • Vrijwilligers die nacht- en oppasdiensten verrichten.
  • Vrijwilligers die niet dringend liggend ziekenvervoer verrichten.