Verzekeringen

  • Dekking van lichamelijke schade opgelopen door de vrijwilliger: geen verplichte dekking.
  • Dekking van materiĆ«le schade bij de vrijwilliger: geen verplichte dekking.
  • Dekking van schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan een derde (begunstigde, andere vrijwilliger, de vereniging zelf): verantwoordelijkheid van de vereniging behalve als het om een feitelijke vereniging gaat zonder betaald personeel.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor vzw's en hun lokale afdelingen, net als voor feitelijke verenigingen die betaald personeel tewerkstellen en hun lokale afdelingen.

Een gratis verzekering is mogelijk via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Ingeval de verantwoordelijkheid bij de vereniging gelegd wordt, kan deze zich toch tot de vrijwilliger wenden bij opzettelijke fouten, zware fouten of herhaaldelijke lichte fouten.