Toegankelijkheidsverklaring

De Hoge Raad voor Vrijwilligers streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • hogeraadvrijwilligers.belgium.be
  • conseilsuperieurvolontaires.belgium.be
  • hoherratfreiwilligen.belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15/09/2020.

Feedback en contactgegevens

FOD Sociale Zekerheid
Dienst Communicatie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 145
1000 Brussel
Contacteer ons via e-mail

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: