Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

Advies over de kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes

Advies over de kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes.

Advies over de kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes (.pdf)

Memorandum 2023

Memorandum 2023 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Memorandum 2023 (.pdf)

2de advies Voorafgaande Aangifte RVA

2de advies Voorafgaande Aangifte RVA.

2de advies Voorafgaande Aangifte RVA (.pdf)

Advies 'Sociale woonmaatschappijen'

Advies 'Sociale woonmaatschappijen'.

Advies 'Sociale woonmaatschappijen' (.pdf)

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA'

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA'.

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA' (.pdf)

Advies 'Bekwame helper'

Advies 'Bekwame helper'.

Advies 'Bekwame helper' (.pdf)

Activiteitenverslag 2022


In zijn activiteitenverslag van 2022 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2022 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

  • 06/06/24 - 9u00
    Bureau
  • 14/06/24 - 14u00
    Bijzondere vergadering

Contact