Doelstellingen van de Hoge Raad

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar. De Raad is ook een forum voor raadpleging. De Raad garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht,…

De Raad heeft de volgende taken:

  1. verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie over vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
  2. onderzoek van de specifieke problemen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
  3. adviezen en voorstellen formuleren over vrijwilligerswerk.

Voor de uitvoering van die taken onderhoudt de Raad contacten met organisaties, instellingen en overheden die door hun doel, werking of bevoegdheden betrokken zijn bij vrijwilligerswerk en vrijwilligers.