Geïndexeerde vergoeding

De van kracht zijnde wetgeving (1) stelt dat de vrijwilligers die aan alle gestelde voorwaarden beantwoorden, bepaalde bedragen per dag en per kalenderjaar mogen ontvangen, zonder dat deze - overigens in dezelfde grenzen fiscaal vrijgestelde - vergoedingen aanleiding geven tot onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers of der zelfstandigen.

Die geïndexeerde bedragen variëren (2) ingevolge de spilindexoverschrijdingen. Aangezien voornoemde wetgeving een jaarbedrag instelt, gaat de indexering in per 1 januari van het jaar volgend op de spilindexoverschrijding(en), zodat een spilindexoverschrijding die bijvoorbeeld in 2011 plaatsvond pas gevolgen sorteert vanaf 1 januari 2012.

Geïndexeerde bedragen sinds 2005

Kalenderjaar

Bedragen per dag

Bedragen per jaar

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, geldende bedragen € 34,71 € 1388,40
Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, geldende bedragen € 34,03 € 1361,23
Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, geldende bedragen € 33,36 € 1334,55
Van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38
Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38
Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38
Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, geldende bedragen € 32,71 € 1308,38

Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, geldende bedragen

€ 31,44

€ 1 257,51

Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, geldende bedragen

€ 30,82

€ 1 232,92

Van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, geldende bedragen

€ 30,22

€ 1 208,72

Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009, geldende bedragen

€ 30,22

€ 1 208,72

Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008, geldende bedragen

€ 29,05

€ 1161,82

Van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, geldende bedragen

€ 28,48

€ 1 139,02

Van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, geldende bedragen

€ 27,92

€ 1 116,71

Van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005, geldende bedragen

€ 27,37

€ 1 094,79

(1) Artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

(2) zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld