Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

Activiteitenverslag 2021

In zijn activiteitenverslag van 2021 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2021 (.pdf)

Perscommuniqué HRV

Perscommuniqué HRV.

Perscommuniqué HRV (.pdf)

Advies HRV maart 2022 verlof voor vrijwilligerswerk

Advies HRV maart 2022 verlof voor vrijwilligerswerk.

Advies HRV maart 2022 verlof voor vrijwilligerswerk (.pdf)

Advies registratie vrijwilligers

Advies registratie vrijwilligers.

Advies registratie vrijwilligers (.pdf)

Advies jaarlijks kostenplafond vrijwilligers vaccinatiecentra

Advies jaarlijks kostenplafond vrijwilligers vaccinatiecentra.

Advies jaarlijks kostenplafond vrijwilligers vaccinatiecentra (.pdf)

Advies verlenging hoger jaarlijks kostenplafond voor sommige categorieën van vrijwilligers

Advies verlenging hoger jaarlijks kostenplafond voor sommige categorieën van vrijwilligers.

Advies verlenging hoger jaarlijks kostenplafond voor sommige categorieën van vrijwilligers (.pdf)

Advies vrijwilligers in vaccinatiecentrum – vraag parlementslid Nahima Lanjri

Advies vrijwilligers in vaccinatiecentrum – vraag parlementslid Nahima Lanjri.

Advies vrijwilligers in vaccinatiecentrum – vraag parlementslid Nahima Lanjri (.pdf)

Advies eventuele uitbreiding van de wet van 24 december betreffende het verenigingswerk naar mogelijk nieuwe categorieën

Advies eventuele uitbreiding van de wet van 24 december betreffende het verenigingswerk naar mogelijk nieuwe categorieën.

Advies eventuele uitbreiding van de wet van 24 december betreffende het verenigingswerk naar mogelijk nieuwe categorieën (.pdf)

Advies vrijwilligerswerk commerciële instellingen

Advies betreffende het vrijwilligerswerk georganiseerd door commerciële instellingen.

Advies vrijwilligerswerk commerciële instellingen (.pdf)

Advies verhoging van het jaarlijks kostenplafond

Advies op het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Advies verhoging van het jaarlijks kostenplafond (.pdf)

Advies vrijwilligerswerk

Advies vrijwilligerswerk georganiseerd door commerciële instellingen, tijdelijke verhoging van het jaarlijkse plafond voor de forfaitaire kostenvergoeding.

Advies wetsvoorstel vrijwilligerswerk (.pdf)

Advies wetsvoorstel verenigingswerk

Advies wetsvoorstel verenigingswerk.

Advies wetsvoorstel verenigingswerk (.pdf)

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet.

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet (.pdf)

Afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen

Advies van 13 mei 2020 over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen.

Advies over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen (.pdf)

Memorandum 2019

Het memorandum 2019 van de Hoge Raad voor Vrijwiligers.

Memorandum 2019 (.pdf)

Wetswijziging

1 maart 2019 - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk.

Wetswijziging 1 maart 2019 (.pdf)

Benoeming leden 2019-2023

Het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (2019-2023).

KB 22 februari 2019 (.pdf)

Advies met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa

Advies van de HRV met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa.

Advies met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa (.pdf)

Advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond

Advies van de HRV betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond (.pdf)

Advies inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Advies van de HRV op het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk.

Advies inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 (.pdf)

Advies inzake Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Advies van de HRV over het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Advies inzake Wetboek van vennootschappen en verenigingen (.pdf)

Advies inzake bijklussen

Advies van de HRV betreffende het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit inzake bijklussen.

Advies inzake bijklussen (.pdf)

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers bestaat 10 jaar. En de balans blijkt positief te zijn. Er zijn evenwel nog een aantal zaken voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit contacten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) met organisaties op het terrein.

De HRV spreekt zijn voorkeur uit voor de creatie van een 'semi-agoraal statuut' - met andere woorden een statuut dat zich tussen de vrijwilliger en de werknemer bevindt - voor activiteiten die aan geen van beide statuten beantwoorden.

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers (.pdf)

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers

Het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, wat de vrijstelling van de kostenvergoeding betreft. Dit voorstel voorziet een hogere kostenvergoeding op jaarbasis voor vrijwilligers die actief zijn in het zorgend vrijwilligerswerk (2500 EUR, niet geïndexeerd), geeft in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, een definitie van het begrip 'zorgend vrijwilligerswerk'  en wijzigt de artikelen 10 en 12 van de vrijwilligerswet (met verwijzingen naar de personenbelasting).

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers (.pdf)

Activiteitenverslag 2021


In zijn activiteitenverslag van 2021 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2021 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

  • 10/03/22 - 9u30
    Bureau
  • 29/03/22 - 9u30
    Algemene vergadering

Contact