Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA'

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA'.

Advies 'Voorafgaande aangifte RVA' (.pdf)

Advies 'Bekwame helper'

Advies 'Bekwame helper'.

Advies 'Bekwame helper' (.pdf)

Advies 'Vereniging van mede-eigenaars'

Advies 'Vereniging van mede-eigenaars'.

Advies 'Vereniging van mede-eigenaars' (.pdf)

Activiteitenverslag 2021


In zijn activiteitenverslag van 2021 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2021 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

  • 09/05/23 - 13u30
    Bureau

Contact