Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

Advies wetsvoorstel verenigingswerk

Advies wetsvoorstel verenigingswerk.

Advies wetsvoorstel verenigingswerk (.pdf)

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet.

Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet (.pdf)

Afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen

Advies van 13 mei 2020 over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen.

Advies over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen (.pdf)

Memorandum 2019

Het memorandum 2019 van de Hoge Raad voor Vrijwiligers.

Memorandum 2019 (.pdf)

Wetswijziging

1 maart 2019 - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk.

Wetswijziging 1 maart 2019 (.pdf)

Benoeming leden 2019-2023

Het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (2019-2023).

KB 22 februari 2019 (.pdf)

Advies met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa

Advies van de HRV met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa.

Advies met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake visa (.pdf)

Advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond

Advies van de HRV betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Advies inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond (.pdf)

Advies inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Advies van de HRV op het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk.

Advies inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 (.pdf)

Advies inzake Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Advies van de HRV over het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Advies inzake Wetboek van vennootschappen en verenigingen (.pdf)

Advies inzake bijklussen

Advies van de HRV betreffende het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit inzake bijklussen.

Advies inzake bijklussen (.pdf)

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers bestaat 10 jaar. En de balans blijkt positief te zijn. Er zijn evenwel nog een aantal zaken voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit contacten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) met organisaties op het terrein.

De HRV spreekt zijn voorkeur uit voor de creatie van een 'semi-agoraal statuut' - met andere woorden een statuut dat zich tussen de vrijwilliger en de werknemer bevindt - voor activiteiten die aan geen van beide statuten beantwoorden.

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers (.pdf)

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers

Het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, wat de vrijstelling van de kostenvergoeding betreft. Dit voorstel voorziet een hogere kostenvergoeding op jaarbasis voor vrijwilligers die actief zijn in het zorgend vrijwilligerswerk (2500 EUR, niet geïndexeerd), geeft in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, een definitie van het begrip 'zorgend vrijwilligerswerk'  en wijzigt de artikelen 10 en 12 van de vrijwilligerswet (met verwijzingen naar de personenbelasting).

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers (.pdf)

Activiteitenverslag 2019


In zijn activiteitenverslag van 2019 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2019 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

-

Contact