Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

"Als Voorzitter van de Hoge Raad voor vrijwilligers kan ik enkel maar verwonderd zijn over deze artikelen die in de pers zijn verschenen over de recente maatregel van de Regering waarbij een vrijstelling van 6.000 EUR is voorzien voor activiteiten ten voordele van de non-profit sector.

De Raad vraagt immers een bijzonder statuut buiten het vrijwilligerswerk voor deze kleine terugbetaalde opdrachten (trainers, arbiters, vrijwillige brandweermannen, mantelzorgers voor derden die geen familielid zijn, ... ), niet de invoering van getarifeerd vrijwilligerswerk vrijgesteld van alle lasten.

Voor ons was het de bedoeling een wettelijk statuut te ontwerpen, met een andere benaming, getaxeerd en lichtjes onderworpen aan de sociale zekerheid. Het gaat wel degelijk om een ontwerp van statuut verschillend van het vrijwilligerswerk, bestemd voor kleine getarifeerde en aangegeven prestaties ... die niets te maken hebben met vrijwilligerswerk.

Tijdens de vakantie en in afwachting van de ontwerpen zullen we totaal niet meer reageren, waarbij we verbaasd blijven over deze aankondigingseffecten."

Philippe Andrianne


Wijziging KB tot oprichting HRV

Wijziging KB tot oprichting HRV

Het koninklijk besluit van 24 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

KB 24 november 2016 (.pdf)

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers bestaat 10 jaar. En de balans blijkt positief te zijn. Er zijn evenwel nog een aantal zaken voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit contacten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) met organisaties op het terrein.

De HRV spreekt zijn voorkeur uit voor de creatie van een 'semi-agoraal statuut' - met andere woorden een statuut dat zich tussen de vrijwilliger en de werknemer bevindt - voor activiteiten die aan geen van beide statuten beantwoorden.

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers (.pdf)

Benoeming leden 2015-2019

Benoeming leden 2015-2019

Het koninklijk besluit van 10 april 2015 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (2015-2019).

KB 10 april 2015 (.pdf)

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers

Het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, wat de vrijstelling van de kostenvergoeding betreft. Dit voorstel voorziet een hogere kostenvergoeding op jaarbasis voor vrijwilligers die actief zijn in het zorgend vrijwilligerswerk (2500 EUR, niet geïndexeerd), geeft in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, een definitie van het begrip 'zorgend vrijwilligerswerk'  en wijzigt de artikelen 10 en 12 van de vrijwilligerswet (met verwijzingen naar de personenbelasting).

Wetsvoorstel over zorgvrijwilligers (.pdf)

Activiteitenverslag 2015


Activiteitenverslag HRV 2015

In zijn activiteitenverslag van 2015 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2015 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

  • 18/09/17 - 13u30
    Bureau vergadering

Verslagen vergaderingen

Contact