Activiteitenverslagen


Activiteitenverslag HRV 2015

Activiteitenverslag 2015

In zijn activiteitenverslag van 2015 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2015 (.pdf)