Activiteitenverslagen


Activiteitenverslag HRV 2016

Activiteitenverslag 2016

In zijn activiteitenverslag van 2016 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2016 (.pdf)